Så skiljer det sig att jobba som konsultläkare kontra fast anställd

Så skiljer det sig att jobba som konsultläkare kontra fast anställd

Konsultläkare är en av de benämningar som används på läkare som hyrs ut till vårdgivare via bemanningsföretag. Dessa konsulter kan även kallas för hyrläkare, stafettläkare, resursläkare eller bemanningsläkare. De kan arbeta antingen heltid eller deltid med de uppdrag som de tilldelas i bland annat Sverige och Norge.

Men hur skiljer sig egentligen en sådan anställning åt från en tillvaro som fast anställd läkare? Läs vidare så får du reda på svaret!

De främsta skillnaderna mellan att vara konsultläkare eller fast anställd

Till att börja med bör vi nämna att en konsultläkare och en fast anställd läkare i stort sett har exakt samma arbetsuppgifter. Den stora skillnaden är att hyrläkaren generellt sett har lite mer tid med patienter och ägnar mindre tid åt administrativt arbete än andra läkare. Detta medför ett lite högre krav på stafettläkare vad gäller antalet patienter per dag. Å andra sidan föredrar många läkare att maximera sin patienttid och minimera den tid som går åt till administrativa arbetsuppgifter.

En annan viktig skillnad är att bemanningsläkare kan välja mellan att vara anställd av, och få lön från, bemanningsföretaget eller att fakturera via sitt egna bolag. Så om du har ett bolag som är momsregistrerat kan du alltså välja att fakturera bemanningsbolaget via det. Men du behöver alltså inte starta ett företag om du inte vill – du kan även bli anställd som konsult hos bemanningsbolaget och få en helt vanlig lön.

Fler skäl att jobba som läkare på konsultbasis

Det är inte bara fördelningen mellan patienttid och administrativ tid som skiljer tillvaron som konsultläkare åt från en fast anställning som läkare. Inte heller stannar skillnaderna vid möjligheten att fakturera bemanningsbolaget via det egna bolaget. Det finns även fler skäl till varför du kan vilja jobba som läkare på konsultbasis. Till dessa hör att du som konsult får:

  • bra betalt för det arbete som du lägger ner inom vården
  • mycket uppskattning för din viktiga insats
  • möjlighet till utveckling som såväl person som yrkesmänniska
  • mer flexibilitet och frihet
  • jobba för en arbetsgivare som faktiskt bryr sig om dig
  • arbetsmässiga villkor i övrigt utöver den marknadsmässiga lönen.